Ydinmateriaalivalvonnan tukiportaali

Ydinmateriaali­valvonta

Ydinmateriaalien ja kaksikäyttötuotteiden (laitteet, teknologiat) kansainvälisen valvonnan tavoitteena on joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen.

Näiden tuotteiden hallussapito, valmistus, tuottaminen, luovutus, käsittely, käyttäminen, varastointi, kuljetus, tuonti ja vienti edellyttää asianmukaisia lupia.

Ydinenergian käyttöä ja ydinmateriaalien tuontia koskevat ydinenergialaki ja -asetus sekä Säteilyturvakeskuksen ohjeet.

Ydinmateriaalien ja kaksikäyttötuotteiden vientiä koskee vientivalvontalaki, joka toimeen panee Euroopan Unionin vientivalvontasääntelyn Suomessa. Vientivalvontaa hoitaa Ulkoministeriö.

Kuuntele kokemuksia ydinmateriaalivalvonnasta (Yle).

Toimintaprosessi

1. Selvitä tuotteen valvonnanalaisuus

3. Hae lupa

Plansorin kotisivujen sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä Plansor Oy vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Käyttäjän tulee varmistaa lopullinen kanta luvanvaraisuuteen asianomaiselta lupaviranomaiselta.