Ydinvoima­projektit, laitteet & ydinmateriaali­valvonta

Jatkuva parantaminen on ydinvoima-alan dnassa. Tämä näkyy jatkuvasti kehittyvänä turvallisuuskulttuurina sekä vaatimustenhallintamenettelyinä. Kokemukselle ja osaamiselle on aina käyttöä. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme.

Lue lisää

More squeezable cholesterol reduced fresh yours extra classic save silky chosen cholesterol. Choice reduced seasoned.

[contact-form-7 id=”8″ title=”Hero form”]

Osaamisalueet & Palvelut

Ydinmateriaalivalvonta

Tuemme ydinmateriaali- ja vientivalvonnan toteutusta, mm. vaatimukset, toteutuksen käytännössä, riippumattomat katselmoinnit ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa.

Projektinjohto

Tuemme hankkeitasi ydinlaitoskäytännöt tuntevilla projektipäälliköillä.

Suunnittelu

Tarjoamme suunnitteluapua ydinvoimaan liittyvissä projekteissa asiantuntijarooleissa.

Ydinpolttoaine

Tuemme ydinpolttoaineen käsittelyä käytännön kokemuksella, esimerkkeinä varastointisuunnitelmat, käsittelylaitteiden käyttö ja toimintokehitys.

Laitetoimitukset

Ydintekniseen ympäristöön soveltuvat laitteet kokonaistoimituksena sisältäen projektin hallinnan, toimitusketjun, kokoonpanon, testauksen ja verifioinnin.

Henkilöstö

Jukka Sorjonen

Toimitusjohtaja
DI - Energiatekniikka, Ydinenergia

Jukka on toiminut säteilevissä ympäristöissä toteutetuista hankkeista niin toimittaja- kuin luvanhaltijaorganisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Kokemukseni ja osaamiseni on karttunut mm. hankkeen omistajan, projektipäällikön, reaktori-insinöörin, ydinmateriaaleista vastaavan henkilön sekä polttoaineasiantuntijan tehtävissä.

Teemu Törönen

Insinööri (AMK)- Ympäristötekniikka

Teemu on toiminut projektipäällikkönä ydinvoima-alan laite- ja järjestelmätoimituksissa yli 15 vuoden ajan. Toimitukset ovat liittyneet mm. Ydinjätteen käsittelyyn, näytteenotto- ja dekontaminointijärjestelmiin.

Tuomas Teräsvuori

Insinööri (AMK) - Konetekniikka

Tuomas on toiminut teollisuuden suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä yli 10 vuotta. Hänen erikoisosaamistaan ovat avaruus- ja ydinvoima-alan  kappaleenkäsittelylaitteet.

Joni Nordström

Insinööri (AMK)
- Talotekniikka
- Kone- ja tuotantotekniikka, suuntautuen energia- ja ympäristötekniikkaan​


Joni on toiminut ydinvoima-alalla mekaanisessa kunnossapidossa ja laitetoimitusprojekteissa (TL2/3/EYT) sekä projektipäällikkönä että projektitehtävissä useamman vuoden ajan. Erikoisosaamisena hänellä ovat virtaustekniset järjestelmät.

Tero Karttunen

DI - Konetekniikka

Tero on toiminut tuotekehitys-, testaus- ja mekaniikkasuunnittelutehtävissä yli 20 vuotta. Hänen osaamistaan ovat laitteiden kehitys ydinvoima-alan vaatimukset huomioon ottaen.

demo

Plansor Oy

Plansor on palvellut ydinvoima-alan yrityksiä vuodesta 2016.
Alkuvuosina pääasiallinen toiminta liittyi ydinmateriaalivalvontaan ja hankeselvityksiin.
Vuoden 2022 aikana toimintaa vahvistetaan projekti- ja laitetoimitusresursseilla. Näin Plansor pystyy tarjoamaan asiakkaille projektipalveluja sekä varmistamaan laitetoimitushankkeiden resurssoinnin.