Ydinvoima­projektit, laitteet & ydinmateriaali­valvonta

Jatkuva parantaminen on ydinvoima-alan dnassa. Tämä näkyy jatkuvasti kehittyvänä turvallisuuskulttuurina sekä vaatimustenhallintamenettelyinä. Kokemukselle ja osaamiselle on aina käyttöä. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme.

Lue lisää

More squeezable cholesterol reduced fresh yours extra classic save silky chosen cholesterol. Choice reduced seasoned.

[contact-form-7 id=”8″ title=”Hero form”]

Osaamisalueet & Palvelut

Ydinmateriaalivalvonta

Tuemme ydinmateriaali- ja vientivalvonnan toteutusta, mm. vaatimukset, toteutuksen käytännössä, riippumattomat katselmoinnit ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa.

Projektinjohto

Tuemme hankkeitasi ydinlaitoskäytännöt tuntevilla projektipäälliköillä.

Suunnittelu

Tarjoamme suunnitteluapua ydinvoimaan liittyvissä projekteissa asiantuntijarooleissa.

Ydinpolttoaine

Tuemme ydinpolttoaineen käsittelyä käytännön kokemuksella, esimerkkeinä varastointisuunnitelmat, käsittelylaitteiden käyttö ja toimintokehitys.

Laitetoimitukset

Ydintekniseen ympäristöön soveltuvat laitteet kokonaistoimituksena sisältäen projektin hallinnan, toimitusketjun, kokoonpanon, testauksen ja verifioinnin.

Henkilöstö

Jukka Sorjonen

Toimitusjohtaja
DI - Energiatekniikka, Ydinenergia

Jukka on toiminut säteilevissä ympäristöissä toteutetuista hankkeista niin toimittaja- kuin luvanhaltijaorganisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Kokemukseni ja osaamiseni on karttunut mm. hankkeen omistajan, projektipäällikön, reaktori-insinöörin, ydinmateriaaleista vastaavan henkilön sekä polttoaineasiantuntijan tehtävissä.

Teemu Törönen

Insinööri (AMK)- Ympäristötekniikka

Teemu on toiminut projektipäällikkönä ydinvoima-alan laite- ja järjestelmätoimituksissa yli 15 vuoden ajan. Toimitukset ovat liittyneet mm. Ydinjätteen käsittelyyn, näytteenotto- ja dekontaminointijärjestelmiin.


Tuomas Teräsvuori

Insinööri (AMK) - Konetekniikka

Tuomas on toiminut teollisuuden suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä yli 10 vuotta. Hänen erikoisosaamistaan ovat avaruus- ja ydinvoima-alan  kappaleenkäsittelylaitteet.
Joni Nordström

Insinööri (AMK)
- Talotekniikka
- Kone- ja tuotantotekniikka, suuntautuen energia- ja ympäristötekniikkaan​


Joni on toiminut ydinvoima-alalla mekaanisessa kunnossapidossa ja laitetoimitusprojekteissa (TL2/3/EYT) sekä projektipäällikkönä että projektitehtävissä useamman vuoden ajan. Erikoisosaamisena hänellä ovat virtaustekniset järjestelmät.

Mika Rättö

DI - Konetekniikka

Mika on toiminut tuotekehitys-, johto- ja mekaniikkasuunnittelutehtävissä yli 30 vuotta. Hänen osaamistaan ovat käytännönläheinen laitteiden kehitys ja projektinjohto tuotevaatimukset huomioon ottaen.

Tero Lytsy

Insinööri (AMK) Ympäristötekniikka, Mittauslaitekniikka

Tero on toiminut ydinjäteasioiden parissa yli 20 vuotta, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän tuntee monipuolisesti ydinjätteen hallintaan liittyvät vaatimukset, luvituskäytännöt ja niiden osoittamiseen vaadittavan dokumentaation.
Juha Karjalainen

Juhalla on yli 40 vuotta kokemusta teollisuuden ja kiinteistöjen LVI-suunnittelusta, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä sekä talotekniikan kunnossapidosta. Hänen erikoisosaamista ovat ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät sekä taloteknisten kokonaisuuksien hallinta.

Urpo Sarajärvi

DI - Konetekniikka

Urpo on ydinteknisten painelaitteiden, nosturien, ydinpolttoaineen käsittelykoneiden järjestelmä- suunnittelun ja rakennesuunnitelmien dokumentaation, valmistuksen, käyttöönoton ja käytönaikaisten tarkastusten asiantuntija.

demo

Plansor Oy

Plansor on palvellut ydinvoima-alan yrityksiä vuodesta 2016.
Alkuvuosina pääasiallinen toiminta liittyi ydinmateriaalivalvontaan ja hankeselvityksiin.
Nykyisin tarjoamme myös projekti- ja suunnittelupalveluja sekä laitetoimituksia.